Lembaga Desa

DAFTAR NORMINATIF

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)

RAJI
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK PERIODE 2014 – 2020
No Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Pekerjaan Jabatan
1 H.NOOR SYAHID,S.Ag.S.Pd.MH. DEMAK,05-05- 1960 S.II PNS Ketua
2 H.ABU KHASAN,SKM. DEMAK,25 -12-1980 S.I PNS Wakil Ketua
3 ARIFIN,S,Pd.I.MM. DEMAK,15 -07- 1981 S.II Guru Sekretaris
4 OKTO SRI UTAMI PURWODADI,04 -10- 1970 SLTA Wiraswasta Anggota
5 MA’SHUM DEMAK, 12 -05- 1971 SLTA Wiraswasta Anggota
6 NUR SALIM,S.Pd. DEMAK,15 -01- 1979 S.I PNS Anggota
7 SARIMAN,S.Pd.SD. SLEMAN,11 -03- 1965 S.I PNS Anggota
8 SUDARTO,S.Pd. DEMAK,15 -05- 1965 S.I PNS Anggota
9 SUTARNO DEMAK,14 -03- 1968 SLTA Swasta Anggota

 

 

 

DAFTAR NORMINATIF

KARANG TARUNA ”TARU BUDAYA”

DESA RAJI
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

MASA BHAKTI TAHUN 2015 / 2020

 

 

NO KEPENGURUSAN JABATAN NAMA TEMPAT DAN TGL LAHIR ALAMAT
1 2 3 4 5 6
I PENGURUS HARIAN KETUA Sapar Utomo Demak,08-08-1993 Raji Rt.6 Rw.1
    WAKIL KETUA Muhammad Gunawan Demak,10-08-1993 Raji Rt.1 Rw.3
    SEKRETARIS -Ahmad Lujito

-Ahmad Mustain

Demak,24-04-1992

Demak,10-08-1997

Raji Rt.1 Rw.1

Raji Rt.3 Rw.2

    BENDAHARA -Khusnul

Mubarok

-Nur Akhyar

Demak,09-09-1992

 

 

Demak,29-09-1991

Raji Rt.5 Rw.5

 

 

Raji Rt..1 Rw.4

II SEKSI-SEKSI :        
           
1 SOSIAL DAN EKONOMI KETUA Nur Slamet Demak,18-03-1997 Raji Rt.6 Rw.1
    ANGGOTA Riki Agus Setiawan Demak,06-06-1997 Raji Rt.2 Rw.1
    ANGGOTA Abdul Latif Demak,21-09-1991 Raji Rt.5 Rw.4
    ANGGOTA Haryanto Demak,29-09-1990 Raji Rt.2 Rw.4
    ANGGOTA Junaidi Mukarom Demak,29-09-1990 Raji Rt.2 Rw.4
           
2 AGAMA KETUA Ahmad Zaini Demak,24-11-1993 Raji Rt.4 Rw.3
    ANGGOTA Ahmad Buyung Sari Demak,24-04-1995 Raji Rt.2 Rw.3
    ANGGOTA Nurul Huda Demak,18-07-1989 Raji Rt.3 Rw.4
    ANGGOTA Rahma fitria Demak,14-02-1998 Raji Rt.4 Rw.1
           
3 HUMAS KETUA Hadi Siswanto Demak,17-12-1992 Raji Rt.3 Rw.1
    ANGGOTA Ahmad Bagus Nurdin Demak,04-07-1999 Raji Rt.4 Rw.2
    ANGGOTA Angga Setiawan Demak,07-06-1995 Raji Rt..4 Rw.5
    ANGGOTA Haris Sumarlan Demak,29-09-1990 Raji Rt.4 Rw.3
    ANGGOTA Haris Setiyono Demak,20-10-1997 Raji Rt.6 Rw.4
           
4 OLAH RAGA DAN SENI KETUA Faisol Bisry Demak,29-09-1990 Raji Rt.5 Rw.1
    ANGGOTA Wahyu Ahmad Fatkhi Demak,03-12-2000 Raji Rt.5 Rw.5
    ANGGOTA Aris Munandar Demak,13-02-1997 Raji Rt.5 Rw.4
    ANGGOTA Mustofa Bisri Demak,04-08-1997 Raji Rt.2 Rw.3
    ANGGOTA Siswoyo Demak,03-10-1985 Raji Rt.2 Rw.1
    ANGGOTA Imam Ruba`i Demak,15-07-1987 Raji Rt.2 Rw.4
           
5 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KETUA Dina Rochmawati Demak,07-05-1996 Raji Rt.4 Rw.2
    ANGGOTA Fera Ardiani Demak,17-02-1994 Raji Rt.4 Rw.1
    ANGGOTA Efinda Sari Demak,17-03-1997 Raji Rt.1 Rw.4
    ANGGOTA Dyah Saraswati Demak,15-06-1997 Raji Rt.1 Rw.4
    ANGGOTA Wahyuningsih Demak,29-09-1990 Raji Rt.2 Rw.4
    ANGGOTA Risma Money Finishia Demak,05-06-200 Raji Rt.6 Rw.2
    ANGGOTA Intan Faridatul Himmah Demak,05-04-1997 Raji Rt.3 Rw.2
    ANGGOTA Esti Indah Pertiwi Demak,16-10-1995 Raji Rt.1 Rw.5
           
6 DOKUMENTASI DAN IT KETUA Abdul Rokim Demak,27-04-1992 Raji Rt.6 Rw.1
    ANGGOTA Endrik Ainul Hadi Demak,30-08-1996 Raji Rt.2 Rw.3
    ANGGOTA Ari Khoirul Arifin Demak,01-01-1997 Raji Rt.2 Rw.3
           
7

 

HUKUM DAN KEAMANAN KETUA Nur Khosim Demak,28-08-1984 Raji Rt.3 Rw.1
    ANGGOTA Bayu Wicaksono Demak,06-08-1996 Raji Rt..1 Rw.3
    ANGGOTA Muhammad Andi Purnomo Demak,22-12-1993 Raji Rt.1 Rw.4
    ANGGOTA Nugroho Egi Maulana Demak,29-09-1990 Raji Rt.2 Rw.4
    ANGGOTA Arif Restu Hidayat Demak,05-04-1992 Raji Rt.1 Rw.5
           

 

 

 

SUSUNAN PENGURUS

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ( LKMD )

DESA RAJI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

MASA BHAKTI TAHUN 2015/2020

 

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN PNDDKN KET
1 M.SUROSHO Ketua SLTA  
2 NUR ARIFIN,S.Pd. Sekretaris SLTA  
3 AHMAD MUSTAIN Bendahara SLTA  
4 M.ILYAS,S.Ag. Seksi Agama S.I  
5 WIWIK ROBIATUL ADAWIYAH,S.Pd Seksi Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan S.I  
6 ABU NURKAN Seksi Pemuda,Olah Raga dan Kesenian SLTA  
7 PURWITO,S.Pd. Seksi Pembangunan S.I  
8 EDI SETIYO,SE. Seksi Perekonomian,Koperasi dan Kesra S.I  
9 NAHROWI Seksi Keamanan,Ketrentaman,Ketertiban SLTA  
10 SUGIYANTI,A.Md.Keb. Seksi Kesehatan D.III  

 

 

SUSUNAN PENGURUS

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA RAJI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

MASA BHAKTI TAHUN 2015/2021

 

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM KET
1 Kepala Desa Dewan Penyantun  
2 Ny.Dra.Hj.Latifatun Istikomah Ketua Tp PKK  
3 Ny.Hanik Tri Prihatiningsih Wakil Ketua Tp PKK  
4 Ny.Umi Farichah Sekretaris I  
5 Ny.Farida Handayani Sekretaris II  
6 Ny.Umi Farida Bendahara I  
7 Ny.Kusmaryati Bendahara II  
8 Ny.Iin Inayah Ketua POKJA I  
9 Ny.Faizah Ismayanti Anggota  
10 Ny.Saidah Anggota  
11 Ny.Lilik Dwiyanti Anggota  
12 Ny.Wiwik Robiatul Adawiyah Anggota  
13 Ny.Khotijah Ketua POKJA II  
14 Ny.Okto Sri Utami Anggota  
15 Ny.Mahmudah Anggota  
16 Ny.Nunung Anggota  
17 Ny.Muadrikah Anggota  
18 Ny.Fatekah Ketua POKJA III  
19 Ny.Sri Endang.S Anggota  
20 Ny.Munimah Anggota  
21 Ny.Ririn Rohmawati Anggota  
22 Ny.Darwati Anggota  
23 Ny.Supiyati Ketua POKJA IV  
24 Ny.Sumiatun Anggota  
25 Ny.Masriah Anggota  
26 Ny.Sugiyanti Anggota  
27 Ny.Purwati Anggota  

 

 

SUSUNAN PENGURUS

RUKUN WARGA ( RW )DAN RUKUN TETANGGA (RT )

DESA RAJI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

MASA BHAKTI TAHUN 2015/2020

 

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN KETERANGAN
1 NASRIN

SULAEMAN

SARUWAN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RW I
2 RUSMAN

ZULIATI

KAFIDS

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 01
3 SUTRIMAN

H.MUSYAFAK

SUPRAYIKNO

Ketua                                               Sekretaris                          Bendahara RT 02
4 SULAEMAN

MAWAHIB

H.ARIFIN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 03
5 HADI NURSUSIYANTO

SUKISARIS

MULYADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 04
6 SUGIYANTO

BUNADI

H.SAEKONI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 05
7 AINUL YAKIN

SUPARNO

MASKUR

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 06
8 ARWANI

SAROJI

ZURI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 07
9 KURDI

KASTOMO

IMAM SYAHRONI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RW II
10 MUHKRODI

KUSYANTO

SUPARMIN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 01
11 WAHYUDI

MARJUKI

SAMINGAN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 02
12 JATMIKO

MOH ILYAS

MUNDASIR

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 03
13 H.SUTADI

DULKHOHAR

NURHADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 04
14 KUSRIN

ULIN NUHA

ROHMADUN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 05
15 ALI WAGIMAN

SITI ROHMAH

MASYHADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 06
16 NGUSMAN

SUPARWI

SUDIAT

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 07
17 RUBA’I

H.MUKSAN

SUJADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RW III
18 NUR KAMTO

MUKROMIN

PARZUDI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 01
18 SUWARNO

H.ROMADHON

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 02
20 HERI PURWANTORO

RADIPAN

SUMONO

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 03
21 SUPRIYANTO

SARONI

ARIFUDIN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 04
22 SUKAMAT

TARSIPAN

ASMUDI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 05
23 BUDI UTOMO

NUR AKHMAD SOLEH

SOFI’I

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 06
24 SABARYANTO

H.MUKIDI

SANGGROK

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 07
25 SADIPAN                  

SUKADI        

MASKOHAR

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RW IV
26 ALI ZAENI

SUKADI

DIDIK RINTIS.S

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 01
27 SUKARMAN

SUTOPO

WARSITO

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 02
28 SUMBER GIONO

BUSRAN

MASRUKIN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 03
29 SUWANDI

SUPRIONO

SUTARNO

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 04
30 TASRIN

MUDHORI

SUTOPO

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 05
31 NUR AHMAD

EDI SETIONO

SUKEMI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 06
32 SUCIPTO                                               LANJIM                             ISMAN Ketua                                              Sekretaris                           Bendahara RW V
33 BUDI SUDARJO

MUSBIKIN

SUGIMAN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 01
34 YASMIN

RUYADI

SUTISNO

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 02
35 BAJURI

PAIMAN

SUJAK

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 03
36 MARTONO

BASIMAN

ASHADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 04
37 KASMIJAN

KAERAN

RUYADI

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 05
38 SOLIKIN

WARSONO

MASKAN

Ketua                                               Sekretaris                             Bendahara RT 06